En dags tur med Maagen

Mens vi fisker, vil der være hjælp til rensning og isning af fangsten, og der vil være information om muligheden for filetering af fisk, når vi kommer til land

Hele fisketuren tager normalt 9,5 – 10 timer, dog kan dette ændres efter aftale hvis man som f.eks. en fiskeklub har lejet hele båden og ønsker en anden start tid, eller varighed.

Sikkerhed Til Søs

Sikkerhed ombord er vigtigt for alle fiskere, og ombord på T-284 Maagen er alt rednings og sikkerheds udstyr godkendt af Søfartsstyrelsen i Danmark. Der er redningsveste og redningsflåder til alle ombord.

​Det forventes at fiskere har almindelig respekt for havet og hinanden ombord

Alkohol

Hvis Skipper skønner, at en eller flere af tur gæsterne er blevet for beruset, til at turen kan fortsætte på en betryggende måde, da returneres omgående til nærmeste havn og de pågældende vil blive sat i land.

​Det er op til Skipper, og ham alene, om han vil genoptage turen med det resterende selskab. 

​Der vil fra Maagens side på ingen måde blive ydet kompensation, for mistet fisketid, eller for en helt eller delvist aflyst fisketur.

Førstehjælp

Der findes en lille medicinkiste ombord med plaster og almindelig førstehjælp.

Fisketegn

Det er påbudt, at man har sit fisketegn med ombord, da det ellers vil udløse bøder, såfremt man bliver taget uden.

Der kræves fisketegn, hvis man er mellem 18 og 65 år, et fisketegn kan købes på www.fisketegn.dk

Opførsel

Ombord skal der vises almindelig respekt for havet og andre menesker ombord. Alkohol med måde.

Aldersbegrænsning

Minimum 14 år og børn kun ifølge med voksne.

Vind- og Vejrforhold

Der vil altid blive taget hensyn til om det er fiskevejr da det er i alles interresse at der er størst mulighed for fangst. Ændres vejret undervejs og turen afkortes er der mulighed for refundering af penge. Man kan booke en ny tid hvis der er plads en af de næste dage. Aflysning pga. vejr sker dagen før ca kl. 18:30. Dette sker telefonisk eller efter aftale.

Solbeskyttelse

Saltvand og sol er stærk på havet, så det vil derfor være en god ide med beskyttelse.

Påklædning

Tag rigeligt med tøj på, det er altid muligt at tage noget af. Små gummistøvler er en fordel.

Mad og Drikke

Drikkevarer, såsom øl og vand, kan købes ombord. Madpakken klarer man selv, men husk havluft giver mere appetit. Der er dog intet køleskab ombord men der forefindes is. Der findes også en kaffe maskine ombord.

Faciliteter

MAAGEN er udstyret med opvarmet lukaf til 12 personer.

Fiskepladserne

Info om fiskepladser sker løbende på turen og spørgsmål er velkomne. En af de efterspurgte pladser er det Gule Rev, hvor vi også kommer og fisker, og hvor der er mange forskellige slags fiskearter, f.eks. Torsk, Langer, Kulmuler, Havtasker og Havkat. Desuden har vi 3-4 store skibsvrag vi besøger med jævne mellemrum, hvor der er mulighed for at fange Mørksej og Lyssej.

Fiskeudstyr

Ekstra fiskeudstyr ombord, vi har stænger med hjul ombord samt et lille udvalg i pilke. Aftal nærmere ved booking.